Home       Diabetologie       Endokrinologie       Formuláře ke stažení       Odkazy       O nás       Kontakt      
  
MUDr. Lenka Džmurová
O nás
V naší ordinaci Vás ošetří
MUDr. Lenka Džmurová
Vzdělání a odborné garance:
 • Atestace v oboru Diabetologie
 • Atestace v oboru Endokrinologie
 • Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Diabetologie
 • Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Endokrinologie
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru Diabetologie
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru Endokrinologie
 • Certifikát z oboru Interního lékařství
 • Diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory
 • Studium na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
 • Praxe na Oddělení Kardiologie a Endokrinologie v Městské soukromé nemocnici Martha – Marie Döllau gGmbH v Halle nad Sálou v Německu
 • Studium na Heinrich - Heine Universität v Düsseldorfu v Německu
 • Praxe na oddělení Pediatrie Universita degli Studi di Catania v Itálii
Členství:
 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká diabetologická společnost
 • Česká endokrinologická společnost
     
 
 
Copyright © MUDr. Lenka Džmurová